När: 9 februari 2019

Samling: Arena och mål är vid Krikonbackens IP, bara någon kilometer norr om E4:an vid Nyköping.

Klasser: Dam- herr och motionsklass. Huvudklasserna ca 12000m och motionsklassen ca 5000m. Barnklass ej fastställd i dagsläget.

Banan: Banan består av Sörmandsled, dvs orangea markeringar som förstärkts med pilar och snitslar där så behövs.

Start: Årets stora nyhet. Vi kommer köra ”Hemlängtan.” Det betyder enkelt att vi startar på ett ställe och springer hem. För långa banan avgår bussen 10:00 från målplatsen. För motionsklassen avgår bussen 10:30. Mer information om exakta starttider kommer i PM inför start.

Transport: TaxiNyköpingOxelösund hjälper oss med transport av deltagare till starten. Missa inte avgångstiden. Efter ankomst till startplatsen kommer det finnas 15minuter att värma upp på. Publik kan ej närvara vid starten.

Registrering: Nummerlappsutdelningen kommer att vara öppen från kl 09:00 och stänger 09:45.

Efteranmälan: Efteranmälan på plats öppnar 09:00 och stänger 09:45 minuter. OBS: begränsat antal platser, mer information kommer.

Vätska: Ljummen sportdryck och vatten kommer att finnas utefter banan.

Utrustning: Nummerlapp skall bäras väl synlig på framsidan.

Ej fullföljande/skada: Om du drabbas av skada eller av annan anledning inte fullföljer ditt lopp måste du meddela detta till närmaste funktionär. De finns utefter banan. Dessa är även utrustade med telefon om du behöver få snabb hjälp. Vi har även en efterlöpare utrustad med telefon och första förband.

Regler:

  • Följ funktionärers anvisningar och banmarkeringarna.
  • Vid skada/olycka är du skyldig att hjälpa medtävlare.
  • Taktiskt löpning är tillåtet, det kan vara spårsnö. Kroppskontakt och fula tricks är inte tillåtet.
  • Först i mål vinner.

Försäkring: Alla tävlande deltar på egen risk. Banan kan vara hal och det kan finnas spångar som är hala och omtåliga. Var försiktiga.

Parkering: På anvisad plats.

Omklädning, dusch och toalett: Finns vid Krikonbackens IP. Kom gärna ombytta, då det kan bli trångt. OBS: Inga toaletter vid starten.

Kafeteria: korv, kaffe och fika finns att köpa.

Vid frågor: maila info@wintertrailrun.se